IDENTIFICACIÓ DE LA EMPRESA. DADES REGISTRALS

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic li informem dels següents aspectes:

Embotits BI-HER, SA és una societat inscrita al Registre mercantil Registre Mercantil de Lleida, Tom 140, Foli 99, Full 1369, Llibre 100, Secció 4ª anónimes, El CIF d’Embotits BI-HER, SA és A25021940. El domicili social està situat al número 3 del carrer Migjorn, al polígon Industrial Campllong de Balaguer (25600 – Lleida). Correu electrònic: biher@embotitsbiher.com i telèfon 973 445 551

Embotits BI-HER, SA es una empresa especialitzada en la manufacturació y distribució de productes càrnics, embotits i derivats.

Els continguts d’aquesta web han estat realitzats amb informació de fonts internes de Embotits BI-HER, SA i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

 

CONDICIONS D’US DE LA WEB

Mitjançant aquesta pàgina Web es facilita l’accés al Web d’Embotits BI-HER, SA. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present avís legal.
Aquest Avís Legal i Política de privacitat pot modificar-se.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consulti la nostra política de privacitat.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del website.
Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Embotits BI-HER, SA no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web o a algun dels portals que apareguin com vincles en la nostra web.
Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten el sotmetiment exprés als jutgats de Lleida (Espanya)